Indmeldelse i Polar Club West

Som medlem kan optages enhver som er ejer af en POLAR-campingvogn.


Medlemskab: Årskontingent kr. 125, -


Medlemskabet dækker familie med hjemmeboende børn, og ved indmeldelse efter 1. september dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår.


For indmeldelse kontaktes klubbens kasserer Ryan Vestergård tlf. 40 42 18 65 eller mail: m-r@c.dk