Indmeldelse i Polar Club West

Som medlem kan optages enhver som er ejer af en POLAR-campingvogn.


Medlemskab: Årskontingent kr. 125, -


Medlemskabet dækker familie med hjemmeboende børn, og ved indmeldelse efter 1. september dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår.


For indmeldelse kontaktes Carsten Thorgaard på Mail: ghicar@privat.dk